محرم و صفر ۹۶
محرم و صفر ۹۶
تعداد عناوین:۱۵ عنوان
تاریخ برگزاری:شهریور، مهر، آبان و آذر ١٣٩۶
توضیحات:شرح و بررسی فرازی از خطبه امام حسین علیه السلام؛ مَنْ کانَ باذِلا فینا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنَّنِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
چهارشنبه ۸آذر۱۳۹۶
تاریخعنوان
1 پنجشنبه ۳۰شهريور۱۳۹۶جلسه اول (شب اول محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه اول (شب اول محرم الحرام ١٤٣٩)
2 جمعه ۳۱شهريور۱۳۹۶جلسه دوم (شب دوم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه دوم (شب دوم محرم الحرام ١٤٣٩)
3 شنبه ۱مهر۱۳۹۶جلسه سوم (شب سوم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
4 یکشنبه ۲مهر۱۳۹۶جلسه چهارم (شب چهارم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه چهارم (شب چهارم محرم الحرام ١٤٣٩)
5 دوشنبه ۳مهر۱۳۹۶جلسه پنجم (شب پنجم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه پنجم (شب پنجم محرم الحرام ١٤٣٩)
6 سه‌شنبه ۴مهر۱۳۹۶جلسه ششم (شب ششم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه ششم (شب ششم محرم الحرام ١٤٣٩)
7 چهارشنبه ۵مهر۱۳۹۶جلسه هفتم (شب هفتم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه هفتم (شب هفتم محرم الحرام ١٤٣٩)
8 پنجشنبه ۶مهر۱۳۹۶جلسه هشتم (شب هشتم محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه هشتم (شب هشتم محرم الحرام ١٤٣٩)
9 جمعه ۷مهر۱۳۹۶جلسه نهم (شب نهم محرم الحرام ١٤٣٩ - تاسوعا) انتخاب نوع فایل
جلسه نهم (شب نهم محرم الحرام ١٤٣٩ - تاسوعا)
10 شنبه ۸مهر۱۳۹۶جلسه دهم (شب دهم محرم الحرام ١٤٣٩ - عاشورا) انتخاب نوع فایل
جلسه دهم (شب دهم محرم الحرام ١٤٣٩ - عاشورا)
11 پنجشنبه ۲۰مهر۱۳۹۶جلسه یازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه یازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)
12 پنجشنبه ۲۷مهر۱۳۹۶جلسه دوازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه دوازدهم (محرم الحرام ١٤٣٩)
13 پنجشنبه ۱۱آبان۱۳۹۶جلسه سیزدهم (صفر المظفر ١٤٣٩) انتخاب نوع فایل
جلسه سیزدهم (صفر المظفر ١٤٣٩)
14 پنجشنبه ۲آذر۱۳۹۶جلسه چهاردهم انتخاب نوع فایل
ادامه مبحث آغاز شده در محرم - جلسه جهاردهم
15 پنجشنبه ۹آذر۱۳۹۶جلسه پانزدهم - جلسه پایانی انتخاب نوع فایل
جلسه پانزدهم - چلسه پایانی