وهابیت


پیامبر گرامی اسلام فرمودند چنانچه بنی‌اسرائیل پس از پیامبرشان هفتاد و دو فرقه شدند امت اسلام نیز هفتاد و سه فرقه خواهد شد که یکی از آنها ناجیه و مابقی گمراه هستند.

فرقه وهابیت یکی از هفتاد و سه فرقه‌ايی است که پیامبر اسلام نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ اما آیا این فرقه همچنانکه پیروان آن ادعا می‌کنند همان فرقه ناجیه است؟! 

اگر چنین است اساس این تفکر و هدف آن چیست و چرا لبه تیز آن متوجه دنیای تشیع است؟! آیا به این دلیل است که شیعه شرک می‌ورزد؟!...

مجموعه «وهابیت سراب نجات» در پی معرفی فرقه وهابیت به عنوان فرقه‌ای جعلی و انحرافی در دنیای اسلام می‌باشد. لذا ضمن بیان ضرورت آشنایی با این فرقه با توجه به فرمایش پیامبر، به بررسی نحوه شکل گیری، اساس تفکر و اهداف آن می‌پردازد تا نشان دهد چگونه استعمار برای خنثی کردن اثرات یک مکتب، به تحریف و شخصیت زدایی آن اهتمام ورزیده تا با قطع رابطه پیروان آن مکتب با معلمین راستین ایشان، اهداف استعماری خود را به منصه ظهور رساند.


نظرات کاربران: