دکتر محمد اسدی گرمارودی

درباره استاد

دکتر محمد اسدی گرمارودی استاد برجسته و مدیر مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف، متولد شهریور ۱۳۲۹ و دارای دکترای فلسفه و کلام اسلامی است.


تحصیلات:
دکتری
فلسفه و کلام اسلامی، از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴
عنوان پایان نامه: نظرات کلامی خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی ارشد
فلسفه اسلامی، از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
عنوان پایان نامه: تربیت نفس در فلسفه
کارشناسی
فلسفه اسلامی، از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷

مسوولیت های اجرایی:
  • ریاست مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، از ۱۳۸۲ تا کنون
  • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳