سیر مطالعاتی

سیر مطالعاتی ( مرحله اول ) پیشنهادی آقای دکتر اسدی گرمارودی جهت مطالعه و تحقیق دینی و معرفتی
۱- کتاب حکمت شیعی ( نویسنده : مرتضی رحیمی نژاد )
۲- انسان و ایمان ( استاد شهید مرتضی مطهری )
۳- انسان کامل ( استاد شهید مرتضی مطهری )
۴- اسلام و مقتضیات زمان – ۲ جلد ( استاد شهید مرتضی مطهری )
۵- ارکان ایمان شیعی – ۳ جلد ( استاد محمد اسدی گرمارودی )
۶- عقاید استدلالی – ۲ جلد ( ربانی گلپایگانی )
۷- خاتمیت ( استاد شهید مرتضی مطهری )
۸- شیعه در اسلام ( علامه سید محمد حسین طباطبائی )
۹- نقش ائمه ( علیهم السلام ) در احیاء دین – ۱۳ جلد ( علامه سید مرتضی عسگری )


نظرات کاربران: